Nabídka studia

Fakulta strojní

#CO U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT

Bakalářské studium

Délka studia: 3 roky
Titul který získáš: Bc.
Jak lze studovat: na denním i kombinovaném (dálkovém) studiu
Termín podání přihlášek: 15. srpna 2023 (2. kolo)

K přijetí nemusíš dělat žádné zkoušky!
Přijímáme absolventy středních škol s ohledem na výsledky jejich předchozího studia až do naplnění kapacity.

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU VÍCE O STUDIUPROČ STUDOVAT U NÁS?

Při studiu získáš znalosti teoretických předmětů, bez kterých se neobejde žádný strojař, jako je mechanika, matematika a fyzika. Dále se seznámíš i se základy dalších "strojařských" disciplín - např. s naukou o materiálech, konstrukcí strojů, technologiemi apod.

Po dokončení tohoto studia většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

Doktorské studium

Délka studia: 4 roky
Titul který získáš: Ph.D. za jménem
Jak lze studovat: na denním i kombinovaném (dálkovém) studiu
Termín podání přihlášek (pro akad. rok 2022/23): 16. 9. 2022 (3. kolo)

Pokud to s vědou myslíš opravdu vážně, doktorské studium je jasnou volbou. Programy, které u nás můžeš studovat, jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje.

CHCI VĚDĚT VÍCE O JEDNOTLIVÝCH OBORECH

K přijetí musíš být inženýr a úspěšně absolvovat přijímací pohovor.

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU