Nabídka studia

Fakulta strojní

#CO U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT

Bakalářské studium

Délka studia: 3 roky
Titul který získáš: Bc.
Jak lze studovat: na denním i kombinovaném (dálkovém) studiu
Termín podání přihlášek: 31. 03. 2020

K přijetí nemusíš dělat žádné zkoušky!
Přijímáme absolventy středních škol s ohledem na výsledky jejich předchozího studia až do naplnění kapacity.

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU PŘIJĎ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Při studiu získáš znalosti teoretických předmětů, bez kterých se neobejde žádný strojař, jako je mechanika, matematika a fyzika. Dále se seznámíš i se základy dalších "strojařských" disciplín - např. s naukou o materiálech, konstrukcí strojů, technologiemi apod.

Po dokončení tohoto studia většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

Doktorské studium

Délka studia: 4 roky
Titul který získáš: Ph.D. za jménem
Jak lze studovat: na denním i kombinovaném (dálkovém) studiu
Termín podání přihlášek do: 31. 1. 2020 - první kolo, 31. 8. 2020 - druhé kolo

Pokud to s vědou myslíš opravdu vážně, doktorské studium je jasnou volbou. Programy, které u nás můžeš studovat, jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje.

CHCI VĚDĚT VÍCE O JEDNOTLIVÝCH OBORECH

K přijetí musíš být inženýr a úspěšně absolvovat přijímací pohovor.

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU