Jak se k nám dostaneš

Fakulta strojní

Veškeré své dotazy můžeš směrovat na naše ochotné studijní oddělení.

Radka DVOŘÁKOVÁ / Tel.: 48 535 3767 / E-mail: radka.dvorakova@tul.cz

Dana SEMOTJUKOVÁ / Tel.: 48 535 3716 / E-mail: dana.semotjukova@tul.cz

Adresa fakulty:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
Liberec 1
461 17