Den otevřených dveří

Fakulta strojní

Kam na vysokou školu?

29. ledna 2020 proběhne Den otevřených dveří na FS TU v Liberci

  • v 10:00 začneme krátkou prezentací
  • od 10:30 začnou komentované prohlídky našich laboratoří, vybereš si to, co Tě bude zajímat
  • od 12:30 - 13:30 je možnost podívat se na ubytování na kolejích Harcov

DOD bude probíhat v aule TUL, která je na budově G (adresa: Univerzitní náměstí 1410/1) ve 3. patře. Pokud nepojedeš autem, doveze Tě k nám autobus č. 15, 19 či 29 (zastávka se jmenuje Technická univerzita).

PODÍVEJ SE NA MAPU

Na co se můžeš těšit?

Dostaneš plnou dávku informací o bakalářském studiu a přijímacím řízení.

Navštívíš naše laboratoře, kde kromě jiného můžeš vidět:

Kolaborativní roboty, CNC obráběcí stroje, laboratorní měřicí systémy, brzdové stanoviště spalovacích motorů, zkušebnu hnacího ústrojí POWERTAIN, plošné tváření, vysokoteplotní testování, zpracování plastů a kompozitů, 3D tiskárny, výrobu nanovlákenného materiálu ve střídavém elektrickém poli, tribologické hodnocení kvality povrchů, crash testy, Hexapod, Instron Electropulse, hodnocení komfortu sedačky, mikroskopické hodnocení materiálů a jejich povrchů, metodu laserové anemometrie, kavitaci a další.

Dnem otevřených dveří Tě budou provázet naši studenti a pedagogové.

PROČ SI VYBRAT NAŠI STROJÁRNU?

Těšíme se na Tebe!

 

Bakalářské studium

Délka studia: 3 roky
Titul který získáš: Bc.
Jak lze studovat: na denním i kombinovaném (dálkovém) studiu
Termín podání přihlášek: 31. 03. 2020

K přijetí nemusíš dělat žádné zkoušky!
Přijímáme absolventy středních škol s ohledem na výsledky jejich předchozího studia až do naplnění kapacity.

CHCI SI PODAT PŘIHLÁŠKU PŘIJĎ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Při studiu získáš znalosti teoretických předmětů, bez kterých se neobejde žádný strojař, jako je mechanika, matematika a fyzika. Dále se seznámíš i se základy dalších "strojařských" disciplín - např. s naukou o materiálech, konstrukcí strojů, technologiemi apod.

Po dokončení tohoto studia většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu.